KIM Storstockholm

Stockholms Kultur-, IT- och Mediasyndikat organiserar alla som arbetar inom Kultur, så som bibliotekarier, antikvarie och biografvärdar, inom Media, så som journalister, grafiker och tidningsutdelare, och IT, så som it-tekniker, programmerare och receptionister.

Medlemsmöten
Vi har medlemsmöten varannan månad med uppehåll under sommaren.

Branschträffar
Den 14 varje månad bjuder vi in till branschträff. Detta är en sorts informella möten då vi som arbetar i samma bransch träffas för att utbyta arbetsplatserfarenheter, diskutera villkor i branschen eller bara hänga med branschkamrater. Branschträffarna är öppna för alla verksamma i eller intresserade av kultur-, IT- och mediabranschen, oavsett om man är medlem i SAC eller ej.
Håll utkik efter nästa branschträff på KIM-Storstockholms facebookgrupp eller mejla oss för mer info.

Du kan nå oss på
KIM-Storstockholms (styrelsen)e-post: kim.stockholm@sac.se
Facebook: Storstockholms kultur-, IT- och mediasyndikat (KIM Storstockholm)

Extern hemsida: https://kimsthlm.wordpress.com/

Driftsektioner
Botkyrkabibliotekens Syndikalistiska Driftsektion: dsbb.sthlm@sac.se
Facebook: Botkyrkabibliotekens Syndikalistiska Driftsektion