IT & Media

SAC IT-Media

IT- och mediebranschen kan oftast stoltsera med hyfsade löner och hög yrkesstatus. Men det finns ändå stora problem som bara kan lösas med facklig kamp. Systematiskt utnyttjande av vikariat och andra osäkra anställningar, stress och övertid är några exempel. Det är uppenbart att de stora fackförbunden misslyckats ta strid för en bra standard för oss som arbetar här. Det behövs ett radikalt alternativ.

SAC IT-Media organiserar alla anställda inom mediebranschen, såväl journalister som grafiker och it-tekniker. Vi organiserar oss inte yrkesmässigt utan branschmässigt för att vara en stark enad motpart mot arbetsköparna jämfört med dagens splittrande uppdelning med yrkesförbund som Journalistförbundet, Grafiska med flera.

   
Syndikat
För närvarande finns det tre it- och mediesyndikat inom SAC: i Malmö (kontaktas via Malmö LS), Göteborg, och Stockholm (kontaktas på kim.stockholm@sac.se).

Än så länge finns ingen aktiv SAC-mediefederation som kan vara en nationell förhandlingsmotpart mot arbetsköparna i denna bransch och ett rikstäckande alternativ till de stora fackförbunden. Men målet är att kunna bilda en i framtiden.

En sådan branschfederation kommer att vara en stark enad motpart mot arbetsköparna jämfört med dagens splittrande uppdelning med yrkesförbund som Journalistförbundet, mediafacket, Grafiska med flera.

Medlemskap

Många av våra medlemmar är i dag ensamma syndikalister på sin arbetsplats. Men även ensamma medlemmar skyddas av föreningsrätten, har förhandlingsrätt, rätt till avtalsenlig lön (enligt de större fackens kollektivavtal) och arbetsplatsförsäkringar. Det vi brukar kalla fackligt grundskydd. Men för att nå facklig framgång måste man givetvis bli fler och kämpa aktivt på arbetsplatsen. Information om hur du blir medlem i SAC hittar du här: Gå med i SAC!

Ju fler man blir desto mer framgång kan man nå. Något som skiljer SAC från andra fack är att vi inte organiserar enskilda yrken utan hela branschen. Därmed är SAC inte heller något traditionellt skråförbund som endast ser till sina fast anställda, utan sätter lika stor vikt vid alla medlemmar, vikarier som frilansare, oavsett anställningsform.

Lokal beslutsrätt

På den enskilda arbetsplatsen bildar alla SAC-medlemmar en driftsektion, sådana finns på ett flertal mediearbetsplatser i Sverige idag. På orter bildar alla SAC-medlemmar inom mediebranschen ett mediesyndikat när man blivit tillräckligt många för att utgöra en facklig kraft.
Sektioner och syndikat har egen förhandlings och strejkrätt. Alla beslut om avtal och strejk tas av de berörda medlemmarna på arbetsplatsen. Det gör att vi har starka och demokratiska fackliga enheter.

I dag finns aktiva mediesyndikat i Malmö (kontaktas via Malmö LS) och i Göteborg.

Presslegg

SAC har (precis som Svenska Journalistförbundet) rätt att utfärda presslegitimationer för medlemmar som arbetar som journalister.

För att skaffa presslegitimation kontaktar du ditt LS som ger dig en blankett som du ska fylla i. Du kan även hämta den här på sajten som pdf-fil. På blanketten ska ditt LS intyga att du är betalande medlem. Du behöver även ett arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka att du har din huvudsakliga inkomst från journalistisk verksamhet, ett personbevis från skattemyndigheten, samt en giltig legitimation (pass eller id-kort) att visa upp hos LS. Därtill ska du skriva på själva mallen för id-kortet, och denna finns ännu så länge endast hos SAC-expeditionen i Stockholm. De skickar den till dig när de fått in din ansökan om presskort. Räkna med att det tar cirka en månad att få kortet.

Kontakt

SAC

Sekretariatet
Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-673 35 59
Fax: 08-673 35 80
E-post: sekretariatet@sac.se