Medlemmarna bestämmer

Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. Det innebär att anställda som berörs av en konflikt också är de som beslutar om en eventuell strejk eller uppgörelse med motparten. Vi är övertygade om att medlemmars aktivitet är bra. Det är därför vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva.