Kunskap är makt

Lär dig dina rättigheter! Som medlem i SAC har du möjlighet att delta i fackliga utbildningar och fördjupningskurser. Genom erfarenhetsutbyten och våra fackliga handböcker får du verktygen du behöver för att förbättra din arbetsplats.