För alla yrken

Anställda bli idag splittrade på många sätt: Genom olika yrkes- och branschtillhörigheter, medborgarskap, kön, etnicitet, ålder, löneform, anställningsform och anställningsgrad. Vi i SAC menar att alla anställda har gemensamma intressen. Därför välkomnar vi alla anställda och avvisar ingen förutom chefer. Vi kämpar tillsammans för våra gemensamma intressen – på våra arbetsplatser och på arbetsmarknaden.