En för alla – alla för en

Anställdas personliga integritet och yttrandefrihet på jobbet måste försvaras och utökas. Vi ska kunna kritisera arbetsledningen och företaget utan att betraktas som illojala. Vi ska inte tolerera att våra arbetsprestationer övervakas av klockor eller kameror. För SAC är det en självklarhet att integriteten också måste skyddas från åtvingade blodprov, urinprov och hälsoundersökningar.