Du som medlem

Sektionen bygger på medlemmarnas ideella engagemang. Alla medlemmar är viktiga, från de mest drivande till de minst aktiva.

Tillbaka till startsidan

Medlemskap och utträde
Medlemmar i Umeå LS som arbetar eller studerar inom sektionens verksamhetsområde är automatiskt medlemmar även i sektionen. Om du blir arbetslös kvarstår du som medlem i sektionen tills du påbörjar arbete eller studier utanför vårt verksamhetsområde. Vårt område är Umeå universitet, SLU och företagen på campus. Meddela alltid Umeå LS när du byter jobb.

E-postlista och forum
Alla sektionsmedlemmar anger en e-postadress för anslutning till vår interna e-postlista. Du ska ange en e-post som ej är knuten till en arbetsgivare (mejla oss på: univ.sektionen.umea[a]sac.se). Listan är till för information, inte debatt. Vi har även ett diskussionsforum som du är varmt rekommenderad att logga in till. Se även sidan för medlemmar.

Solidariska medlemmar 
En syndikalist är först och främst en god arbetskamrat. Vi är solidariska med kollegorna och studenterna. Möjligheten att förbättra arbetsvillkoren står och faller med sammanhållningen. Det är solidariska medlemmar som ger sektionen ett gott anseende och gör att facket växer. Vi är lojala med vårt arbete, men inte nödvändigtvis med ledningen.

Kompetenta medlemmar 
Syndikalister värderar studier och erfarenhetsutbyte högt. Kunskap ger självförtroende och makt på jobbet. Sektionens studieverksamhet gör medlemmarna kompetenta att bedriva opinionsbildning, värva kollegor, driva fackföreningen och axla förtroendeuppdrag. Dina förslag på kurser, föredrag och studiecirklar är högst välkomna.

Alla är viktiga
En framgångsrik fackförening byggs inte av några få eldsjälar som gör allt arbete, utan av många medlemmar som gör en rimlig insats. Det ideella arbetet är lärorikt och stimulerande. Du lägger ribban för ditt engagemang. Alla kan växa till fackliga organisatörer i sin egen takt.

Värva
Sektionen byggs av alla medlemmar som värvar fler anställda och studenter. Vi uppmuntrar alla att sprida sektionens flygblad och foldrar till kollegor och studiekamrater. Vårt tryckta material kan hämtas på en lunchträff, onsdagar kl 12.00 i Förvaltningshusets matsal, markplanet. Du kan också stämma träff med sektionens förtroendevalda för att skaffa materialet. Mejla då: univ.sektionen.umea[a]sac.se. 

Som medlem får du gärna ta med potentiella medlemmar till sektionens lunchträffar. Sektionens förtroendevalda kan även besöka en grupp anställda eller studenter om gruppen är intresserad. Mötet kan ske på den berörda arbetsplatsen, på ett café eller lunchställe, beroende på vad som passar bäst.

Kom ihåg att det är väldigt smidigt för dina kollegor eller studiekamrater att ansöka om medlemskap. Du plockar bara fram denna länk på en mobil, dator eller surfplatta och låter dem knappa in ansökan.

Gå vidare till Sektionen i handling

Tillbaka till startsidan