About SAC

1maj194

 
12x8
 

This is SAC

SAC is a revolutionary union, built by workers, in defence of our common interests in our workplaces.

Our activity

SAC är en stridbar fackförening som tillvaratar medlemmarnas intressen på jobbet. Detta sker genom en rad olika metoder, en metod är förhandlingar. Ofta fungerar inte förhandlingsvägen, då tar vi till olika metoder för att sätta press bakom våra krav.

Fackligt program för SAC-Syndikalisterna

Antaget på SACs kongress 2006.

 

 

Organisation

Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det.