Alla som arbetar

En text om facklig organisering med fokus på alla arbetares organisering; med eller utan papper och anställningskontrakt.

En text till Alla som arbetar Om våra rättigheter, facklig organisering

Från: Uppsala LS – Syndikalisterna, en fackförening för alla som arbeta

Har du ett arbete? Grattis, det gör att det blir lättare att betala hyran och handla mat. Men som du vet finns det många arbetsköpare som utnyttjar oss som arbetar genom att ge oss låga löner och osäkra anställningar. Många av oss måste sälja vår arbetskraft utan att ha riktiga anställningskontrakt.

Det blir då svårt att försvara sina rättigheter på arbetsplatsen, till exempel rätten att vara försäkrad och få pension. Det blir också svårt att försvara sin rätt till en rimlig och reglerad arbetstid och rätten att få en skälig lön för sitt arbete.

En fackförening för alla
Uppsala LS är en fackförening för alla som arbetar. Vi gör ingen skillnad på om du arbetar utan arbetstillstånd för en arbetsköpare som inte vill ge dig ett riktigt kontrakt, eller om du har arbetstillstånd men ändå tvingas arbeta svart.

Många i Sverige tvingas att gömma sig för myndigheterna med ständig risk för att utvisas ur landet. Ibland kallas den här gruppen för 'papperslös' eller 'illegal' och fungerar för arbetsköpare som en billigare arbetskraft än den ordinarie.

Eftersom ingen människa kan vara illegal är vår lösning inte att kontakta polisen eller göra arbetet olagligt. Därför är Uppsala LS en fackförening även för dig som arbetar i Sverige men saknar uppehålls- eller arbetstillstånd.

Arbetsköparna behöver vår billiga arbetskraft för att öka sina vinster och de behöver våra osäkra anställningsvillkor för att snabbt bli av med oss vid förändringar. Vi vill istället ha ett arbetsliv byggt på våra villkor och utifrån våra förutsättningar. Hur vill du att det ska fungera på din arbetsplats? I vår fackförening arbetar vi solidariskt för jämställdhet mellan könen och mellan svenskar och immigrerade.

Känner du igen dig i texten ovan, eller vet du om det på din arbetsplats arbetar personer utan riktiga kontrakt och under usla villkor? Ta kontakt med oss och börja arbeta för en förändring.

Kontakt

Uppsala LS av SAC – Syndikalisterna

Studentstaden 17 - KV

752 33 Uppsala

uppsala.ls@sac.se

Tfn 018-69 46 89