Avgifter

Bankgiro 889-4800
Glöm inte att ange OCR-nummer som anges på fakturan

Anmäl gärna autogiro i din internetbank

Avgiftsklass Inkomst Avgift
     
E Pensionär(stöd) 50
D Studerande 50
C 6000 50
B1 6001-7500 65
B2 7501-8500 90
B3 8501-9500 105
B4 9501-10.500 120
B5 10.501-11.500 140
B6 11.501-12.500 165
A1 12.501-13500 190
A2 13501-14500 210
A3 14501-15500 225
A4 15501-17000 245
A5 17001-18.000 265
A6 18.001-19.000 280
AA1 19.001-20.000 305
AA2 20.001-21.000 325
AA3 21.001-22.000 350
AA4 22.001-23.000 375
AA5 23.001-24000 395
AA6 24.001- 25000 415
AA7 25001-26000 435
AA8 26001- 455