SBS08 sätter bussar med SD-reklam i blockad

Den syndikalistiska fackklubben för busschaufförer i Stockholm, SBS08, kommer vägra köra SL-bussar med Sverigedemokraternas reklam på. Det gäller alla medlemmar i fackklubben och allt arbete med bussar och andra färdmedel som skyltar med SD:s reklam. Detta har de varslat om redan 2016 och i och med att valrörelsen nu dragit igång är blockaden ett faktum. Anledningen till blockaden är att fackklubben vill ha en trygg arbetsmiljö och motverka spridningen av reklam från rasistiska och odemokratiska partier såsom SD.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast alla människors lika värde oavsett religion, hudfärg, etnicitet, sexualitet och kön. Bara ett parti i riksdagen vägrar acceptera hela innehållet i dessa satser. Partiet vill, förutom att stänga gränserna, skilja ut olika grupper och religioner som mer eller mindre svenska. Detta parti går på tvärs mot de grundsatser FN enats om, och som Sverige har förbundit sig att följa.

Man kan inte betrakta ett sådant parti som demokratiskt bara för att det sitter i riksdagen. Även om deras egna beslut tas med medlemmarnas godkännande blir inte deras målsättning och inflytande för Sverige demokratiskt. Den framtid de vill utstaka finns det all anledning att frukta.

Ett sådant partis värderingar ska vi bussförare köra runt med, har SL bestämt. Redan i valrörelsen 2014 sa vi ifrån: att det är kränkande för oss förare, inte minst för anställda som är immigranter. Det kränker dessutom alla demokratiska stockholmare att SL som ett kommunalt bolag valt att bidra till spridningen av hat och rasism. Ska sådant vara en del i den kommunala verksamheten?

Därför varslar (sedan 2016-07-18) SBS08, Syndikalistiska Bussektionen Stockholm, om stridsåtgärder. Dessa består av blockad av allt arbete med bussar och andra färdmedel, som skyltar med rasistisk reklam. Stridsåtgärderna omfattar alla medlemmar och samtliga färdmedel med sådan reklam. Vi vill ha en trygg arbetsmiljö vid arbete inom kollektivtrafiken, samt i övrigt motverka spridning av propaganda från ett rasistiskt och odemokratiskt parti.

2018-08-13
Syndikalistiska Bussektionen i Stockholm av SAC Syndikalisterna
Facebook: SBS.08 Syndikalistiska bussektionen 08