Stockholm 14 september

Jobbar du som cykelbud och vill förbättra dina arbetsvillkor? Kom på vårt öppna möte och diskutera hur vi kan organisera oss för en verklig förbättring av villkoren i branschen. Vi bjuder på mat och dryck. Ta med en arbetskamrat! [English below]

Datum

14 september 2018

Tid

Klockan 17:00

Plats

SAC-huset, Sveavägen 98 3 trappor. T-Rådmansgatan.

Vem?

Alla som arbetar som cykelbud är välkomna, oavsett vilket företag man arbetar för.

Vad?

Deliver Union är en sammanslutning av cykelbud som jobbar för företag som Foodora och Uber Eats, som gått ihop tillsammans i fackföreningen SAC. Vårt mål är att kämpa för bättre arbetsvillkor för alla cykelbud oavsett var man är anställd. Till det här mötet har vi bjudit in det tyska fackförbundet FAU för att berätta om hur de har organiserat sig som cykelbud i Berlin. Därefter diskuterar vi hur vi kan organisera oss i Sverige för en verklig förbättring av villkoren i branschen. Vi bjuder på mat och dryck. Ta med dina arbetskamrater!

Välkommen!

-----

[English]

Working as a rider and want to improve your working conditions? Come to our open meeting and discuss how riders in Sweden can organize to make a real change. Free food and drinks. Bring your work mates!

Date

14th September 2018

Time

5:00 PM

Place

SAC-huset, Sveavägen 98, 3rd floor. Metro station Rådmansgatan.

For who?

For all riders working in Stockholm, all employers.

What is this meeting about?

Deliver union is a group of riders, working for companies like Foodora and Uber Eats, who joined together in the workers’ union SAC. Our goal is to fight for better working conditions in both companies. In this meeting you will meet riders and union activists from the Berlin-based union FAU in Germany. They will share with us how they managed to organize riders in Berlin and later we will have an open discussion about organizing in Sweden.

Welcome!