Arbeta hos oss!

Lediga anställningar och förtroendeuppdrag

Kassör
Uppdraget innebär ansvar för organisationens ekonomi och medlemsregister samt att ta fram ekonomiska underlag för beslut. Kassören ska ha god erfarenhet av bokföring, redovisning och budget. Det är ett plus om kassören också besitter organisatoriska kunskaper. Kurser för fortbildning finns att tillgå vid behov. Kassören erhållen ersättning; för en funktionär på heltid är den 27 400 kronor år 2020. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren.

Vi är öppna för diskussion om tjänstegrad, period och annan arbetsort än Stockholm.

Föreningsrevisor
SAC söker 1 ordinarie ledamot och 2 suppleanter.

Föreningsrevisorerna har till uppgift att granska SAC och dess olika organisationsdelar, såsom centralkommittén och funktionärerna, vad gäller verksamhet och förvaltning kopplat till stadgar och kongressbeslut. Dessutom ska de parallellt med en auktoriserad revisor granska SAC:s räkenskaper. Revisorerna har möjlighet att delta i alla de möten som behövs för att fullfölja sitt uppdrag.

Du som söker ska ha god kännedom om centralorganisationens stadgar och övriga styrdokument samt gärna erfarenhet av liknande uppdrag. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren.

Valberedning
Valberedningen har ansvar för att ta fram kandidater till förtroendeuppdrag inom organisationen. Valberedningen genomför intervjuer med de nominerade och sätter ihop en presentation som redovisar den nominerades kvalifikationer, meriter och övrigt som är betydelsefullt för uppdraget.
För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Valberedningen söker också kontaktpesoner. Har du frågor om detta uppdrag mejla valberedningen@sac.se.

För att söka ett uppdrag mejla till valberedningen@sac.se
Frågor skickas till info@sac.se