Göteborgs utbildningssyndikat

Bildning. Självansvar. Solidaritet.

(kontaktas via e-post: utbildningssyndikatet.gbg@sac.se)

Välkommen till syndikatet för alla arbetare med en arbetsplats inom utbildningsbranschen.

Utbildningssyndikatet har medlemsmöte den första onsdagen jämna månader kl 17.30. Se kalendariet för mer information.

Sektioner

Universitetssektionen i Göteborg

Driftsektionen för arbetare inom förskola och fritidshem

Hovåsskolans driftsektion

DS Folkuniversitetet

Fria dokument-dagen (Document Freedom Day)

För att fira Fria dokument-dagen, sista onsdagen i mars, släpper vi här de tre första filmerna från Strejkrätts-kampanjsidans Juutuub-länk i webm-format direkt på vår webb:

@gbg_utbsyndikat