Samarbeten

SAAK

Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa (SAAK) bildades 1954 i samråd med SAC.
SAAK välkomnar medlemskap för alla arbetare och tjänstemän oavsett yrkesgrupp, även företagare utan anställda och arbetslösa. Fördelen med SAAK är att du inte behöver byta a-kassa när du byter arbete eller bransch.

SAAK:s kontor ligger i Stockholm. Kassans stämma är högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år. De nio ombuden, som fattar besluten på stämman, är från hela landet och väljs av medlemmarna. Stämman fastslår bland annat budgeten och hur hög medlemsavgiften ska vara. Den väljer också kassans styrelse och beslutar om motioner. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden i Stockholm och beslutar om den löpande verksamheten.

För medlemskap i SAAK följ länken nedan, SAAK kan också hjälpa dig byta a-kassa.

Besök SAAK:s hemsida

Tidningen Arbetaren

Arbetaren är en nyhetstidning som getts ut oavbrutet sedan 1922. Tidningen ges ut av Arbetaren Tidnings AB, som ägs av SAC-Syndikalisterna.

Tidningen har genom åren uppmärksammats inte minst för sina många profilerade skribenter: Elise Ottesen-Jensen, Moa Martinson, Stig Dagerman, Vilhelm Moberg, Birgitta Stenberg, Harry Järv, Tage Danielsson och Hasse Alfredson är några av sin tids inflytelserika namn som hade en plattform i tidningen.
Läs om Arbetaren och deras nyheter och reportage på deras hemsida.

Besök tidningen Arbetarens hemsida

Läs också SAC:s tidningsuttalande.
[Länk till SAC:s tidningsuttalande]

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik där SAC är en medlemsorganisation.

Besök RFSU:s hemsida

ABF

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund där SAC är en av de grundande medlemsorganisationerna. Erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Besök ABF:s hemsida

SUF

Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) är ett fristående vänsterrevolutionärt ungdomsförbund. SUF:s långsiktiga mål är införandet av frihetlig socialism. SUF var en del av SAC mellan 1930 – 1955. SUF Startades upp igen 1993 fristående från SAC – däremot har SUF och SAC haft och har ännu samarbeten, i synnerhet på lokal nivå.

Besök SUF:s hemsida
Läs också SUF:s tidning Direkt Aktion.