Vår organisation

Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det.

.

Organisation

Bestäm själv på jobbet

Grunden för SAC är våra driftsektioner – fackklubbar med lokalt självbestämmande. Vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva. Vi är övertygade om att en fackförenings styrka alltid kommer från medlemmarnas egen aktivitet.
 

Starka tillsammans

Driftsektionerna samordnas branschvis för att koordinera och mångdubbla sin styrka. Varje år bjuder SAC in till en konferens där medlemmar i samma bransch får möjlighet att träffa varandra och utbyta tankar och idéer.

Alla anställda har gemensamma intressen

Anställda blir idag splittrade på många sätt. Genom olika yrkes- och branschtillhörigheter, medborgarskap, kön, etnicitet, ålder, löneform, anställningsform och anställningsgrad. Vi i SAC menar att alla anställda har grundläggande gemensamma intressen. Därför består SAC av Lokala Samorganisationer (LS) som organiserar alla anställda på en ort.

Facklig kamp utan pamp

I SAC finns inga ombudsmän och fackpampar. Alla centrala resurser läggs på att stötta den lokala verksamheten. Därför är SAC den fackförening som har störst stridsfond och mest pengar per medlem i Sverige. I vår fastighet på Sveavägen i Stockholm finns ett SAC:s sekretariat, a-kassan SAAK, tidningen Arbetaren och förlaget Federativs.

Så arbetar AU och CK

Om Centralkommitténs och Arbetsutskottets arbete

Centralkommitténs uppdrag, syfte och mål

Centralkommittén (CK) har det långsiktiga och övergripande ansvaret för SACs ledning och skötseln av det gemensamma mellan kongresserna.