Internationellt

För SAC:s internationella arbete ansvarar Internationella Kommittén

 

Internationell solidaritet

SAC kämpar tillsammans med basdemokratiska fackföreningar över hela världen. Kampen förs framförallt genom solidaritetsaktioner, men vi anordnar även insamlingar och seminarier kring aktuella internationella frågor. Här kan du läsa om de internationella samarbeten som SAC arbetar med just nu.

FAU Berlin får åter igen kalla sig för fackförening

På morgonen den 10:e Juni meddelade domaren i Berlins högsta domstol att fackföreningen FAU Berlin återigen har rätt att kalla sig och agera som en fackförening

A nuestras/os compañeras/os en America del Sur

A nuestras/os compañeras/os en America del Sur

A nuestras/os compañeras/os en America del Sur

La seccion de trabajadores DFSA-SAC que organisa vendedores en las tiendas estatales en la venta del vino en Suecia Systembolaget, llama a los sindicatos en America del Sur, que organisan a las/los trabajadoras/es en la produccion del vino, y transporte de este producto a trabajar en la campaña internacional “por el derecho del trabajador y el consumidor”.

Solidaritet med AFU

Vi som organiserar oss i Sveriges Arbetares Centralorganisation villuttrycka vårt fulla stöd och solidaritet för familjer till offren förfascismen, den här gången i Norge. Våra tankar går även till vänner,grannar, arbetskamrater, arbetslösa kamrater, studenter, till de somkänner ilska och smärta över den här fega attacken mot livet självt, motvåra systrar och bröder, barn och föräldrar. Dessa hataktioner kan aldrigstoppa kampen för social rättvisa. För varje mord skall tusen solidariskasamveten födas och för varje skott miljoner antifascistiska röster, pågatorna, på arbetsplatserna och i skolorna. För att det dödliga hatet frånfascismen aldrig mer ska få styra samveten! För livet!

http://march31.net/sv/call-for-action-swedish/

At an international meeting in the beginning of December in Frankfurt am Main, several left wing organisations and base unions from Austria, Germany, Greece, Poland and Spain decided an European wide day of action named “M31 - European Day of Action against Capitalism”, which protests against the authoritarian policy of the EU Commission, the ECB and IMF. The anticapitalist organisations wish to send a clear signal against efforts, mainly empowered by Germany, to improve Europe's competitive position on the capitalist world market on the backs of migrants and workers. The internationally coordinated day of action protests against nationalist propaganda targeting wage workers in South European countries and against the European Union's military bulkheading at its borders. Organizers of the international protest alternatively offer borderless self-organisation of those who are affected by austerity measurements and capitalist exploitation.

invitation from USI-Italy

USI och SAC är medlemmar i samordningen den  röd/svarta stjärnan

SACs internationella program

SAC eftersträvar goda kontakter med basdemokratiska klassbaserade fackliga organisationer över hela världen.

Solidaritet med klädarbetarna i Bangladesh

SAC har startat en insamling till klädarbetarna i Bangladesh.

Solidaritet med klädarbetarna i Bangladesh

SAC har startat en insamling till stöd för klädarbetarnas fackförening.