Resurser

Skicka material till historiesidan, hjälp till, Länkar till arkiv, hittat arkivmaterial m.m.

Så hittar du det du söker

Uppsats- och artikelförslag

Bidra med material

Om du har scannat historiskt material, skrivit en artikel eller en uppsats skicka den till oss så lägger vi upp den i arkivet.

Jag har hittat material

Om du hittat gamla fotografier, protokoll eller annat material och undrar vad du skall göra.

Länkar

Länkar till folkrörelse- och föreningsarkivarkiv, museer och sevärdheter som har relevans för syndikalistisk historieskrivning.

Så dokumenterar vi verksamheten

I ett kort perspektiv handlar det om att ha ordning på, eller om man hellre vill: hålla i minnet vad vi gör, vilka beslut vi fattar tillsammans och vem som får saker i uppdrag. I ett längre perspektiv – ett historiskt perspektiv – handlar det om att framtida medlemmar ska kunna veta och förstå vad vi gör, hur vi tänker och resonerar och därför kunna lära sig av våra erfarenheter?