Rallarminnen 2

Av Gustav Ceder ur Industriarbetaren nr 2 1956.

Strejkande byggde egen möteslokal under strid för 8 timmars arbetsdag.

Inledning: Av min förra artikel framgick att vi vid inlandsbanebygget 1907-1908 i praktiken tillämpade 8 timmars arbetsdag samt att vi för att sätta stopp för den för oss arbetare ruinerande konkurrensen om arbetspriserna tillsatte en statistikförare..