Kampf 1913 nr 10

Unabhängiges organ für anarchismus und syndikalismus 4 s.

En artikel på sid 3-4 refererar SACs internationella manifest om Amaltheamännen.

Språk: Tyska.