Historik

SAC bildades 1910. Här hittar du texter och bilder från över hundra år av facklig kamp.

 
12x8
 

Introduktion

Tips litteratur och artiklar att börja med och lite om vad som finns på SACs sida om historia och hur man hittar det man söker.

Biografier

Kända och mindre kända personer i SACs och syndikalismens historia.

Bibliografier

Litteratur, tidskrifter, artiklar och uppsatser utgivna på svenska om SAC, syndikalismen och den frihetliga socialismen. Här listas all trycksaksutgivning från sent 1800-tal till nutid.

1913

Böcker, broschyrer, småtryck och tillfällighetstidningar utgivna för 102 år sedan.

 

Bergkvist, Karl 1891-1960

Bergkvist, Karl 1891-1960

Banarbetare, journalist på Arbetaren och historiker.

Melin, Emmy 1902-1998

Melin, Emmy 1902-1998

Kvinnoklubbist, journalist och konstskriftställare.

Spanska folkets kamp för frihet och bröd

Spanska

Se dokumentärfilm från 1938.

 

Fridell, Folke 1904-1985

Fridell, Folke 1904-1985

Textilarbetare, författare, resetalare och syndikalistisk teoretiker.