Kamporganisationen

Kamporganisationen

Av Emile Pouget.

Utgiven av Federativs förlag 1923 24 s.

Innehåll: Löneslaveriets elände, Hur uppstår kapital?, Egendom och auktoritet, Hur skola vi befria oss?, Den viktigaste sammanslutningen, Organisationer för liktänkande, "Männen i ledet", Kamporganisationen - en skola för viljan, Arbetarnas befrielse kan endast vara ett verk av arbetarna själva, Kamporganisationens uppgifter, Nutidsarbetet, Framtidsarbetet.