”Det handlar om medvetet arbete”

Bussföraren Klas Bäckelin om en framgångsrik facklig organisering.

Varför tror du att allt fler söker sig just till SBSS?
– Det handlar om målmedvetet arbete. Det här är en process som startade i Storstockholms transportsyndikat och som sedan har vuxit och blivit en sektion med drygt 50 medlemmar. Några direkta värvningskampanjer har vi däremot inte, utan försöker sikta in oss på att jobba fackligt och sedan sprida den informationen. Det gör att folk i stället kommer till oss.