Federalismen

Federalismen två delar i en volym; Federalismen: Bidrag till en frihetens historia Rüdiger, Helmut (författare) Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria Bergkvist, Karl (författare) 678 s.

Två delar i en volym.

Utgiven av Federativs förlag 1947 678 s.

  1. Federalismen: Bidrag till en frihetens historia av Helmut Rüdiger
  2. Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria av Karl Bergkvist

Från baksidestexten: Efter att under årtionden ha identifierat framsteg med mekanisk centralisation börjar man i dag diskutera nya former för självstyre och fri kooperation som grundval för lösningen av de politiska och ekonomiska problemen. Denna bok är avsedd att leverera material till debatten om dessa frågor.

I form av en idéhistorisk skiss framlägger FEDERALISMEN den anticentralistiska samhällsuppfattningen i dess olika förgreningar med tonvikt på en dokumentarisk framställning av de stora representanterna för den federalistiska idén, vars samhällskritiska tankar och konstruktiva förslag står i intimt samband med dagens idébrytningar.

02 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

03 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

04 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

05 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia