Anarkismen : från lära till handling

Anarkismen : från lära till handling Guérin, Daniel (författare) 170 s.

Av Daniel Guérin.

Utgiven av Federativs förlag 1978 170 s.

Baksidestext: Vad är anarkism egentligen? I många fall jämställs anarkism med terrorism. "Anarkismen" av Daniel Guerin är ett bra botemedel mot en sådan vanföreställning. Guerins bok har vunnit internationellt rykte som den bästa sammanfattande framställningen av de anarkistiska idéerna och rörelserna. Den tar fasta dels på de konstruktiva dragen i det anarkistiska tänkandet, dels på anarkismens medverkan i viktiga historiska händelser, framför allt de ryska och spanska revolutionerna. I slutkapitlen diskuteras anarkismens ställning i våra dagar och förhållandet till marxismen.

Innehåll: Anarkismens huvudtankar, Mot ett nytt samhälle, Anarkismen i den revolutionära verkligheten, Från 1880 till 1914, Anarkismen i den ryska revolutionen, Anarkismen i de italienska fabriksråden, Anarkismen i den spanska revolutionen, Ett slags avslutning, Efterskrift, Litteraturförteckning (saknas troligen ett korrekturfel av förlaget), Anarkism och marxism.