Den revolutionära strejken

Den revolutionära strejken Albán, Eugen (författare) Silverhöjden : E. Albán 34 s.

Av Eugen Albán.

Silverhöjden : [E. Albán] 34 s 1923.

Strejken i Lawrence, Massachusetts, år 1912, är typisk för de strejker som skilja sig från de vanliga reformistiska strejkerna. Medan fackföreningsstrejken alltid är en mer eller mindre  sporadisk revolt av arbetare, som fordra högre löner eller bättre arbetsförhållanden, var strejken i Lawrence någonting mycket mer än en revolt. Den var början till en revolution. Den var revolutionär emedan den fordrade en fundamental förändring av den industriella organisationen och emedan den ingöt en ny ande i arbetarrörelsen i Amerika.