”Polisen ingrep mot blockaden som helhet”

– Under lång tid fanns en allmän order inom polisen om att inte gripa in i den här typen av konflikter. Men den neutraliteten håller successivt på att luckras upp.
Det säger arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö om polisingripanden vid arbetsrättskonflikter.

Den här veckan åtalas 26 strejkvakter i Malmö tingsrätt. Samtidigt varnar Kurt Junesjö, jurist i arbetsrätt, för en utveckling där polisen kan komma att ingripa alltmer i fackliga konflikter.