Socialism i frihet

Socialism i frihet Rüdiger, Helmut (författare) 172 s.

Av Helmut Rüdiger, urval av Ahto Uisk, förord av Evert Arvidsson.

Utgiven av Federativs förlag 1970 172 s.

Innehåll: Inledning, Förord, En Frihetlig socialism,
 Syndikalism och frihetlig socialism, Syndikalismen - dess uppgift i framtiden, Dogmatism till höger och vänster, Tre etapper, Valstriden och vi, Socialismen i välfärdssamhället, Marxismen och den frihetliga traditionen, Ett federalistiskt Europa,
 Federation eller undergång, Det nationella arvet, Internationalism - trots allt, Alternativ till imperialism
, Spanien,
 Spansk syndikalism och demokrati, Syndikalismens idétradition, Bakunin, Marx och den frihetliga socialismen,  Petr Kropotkin, Pierre Joseph Proudhon, Den frihetlige Malatesta, Gustav Landauer, Max Nettlau, Rudolf Rocker, Fritz Brupbacher, Martin  Buber, Några författarporträtt, George Orwell - författaren och frihetskämpen,  Så minns jag Bertolt Brecht, Albert Camus som politisk tänkare.