Är "rätten till arbete" nog?

Ett inlägg i debatten om efterkrigsproblemen.

Av Folke Fridell.

Utgiven av Federativs förlag 1944 30 s.

Innehåll: Inledning, Kapitalismen i stöpsleven, Socialismen och kollektivismen, Framtidsperspektiv - statstotalism, Hur blir arbetarnas ställning?, Motåtgärder från arbetarna, Politikerna räkna med nya krig, Syndikalismen och efterkrigsproblemen, En konkretisering av programmet, Industriell demokrati, Några ord om och till teknikerna, Slutord.