Syndikalismen vid makten

Syndikalismen vid makten : Spansk anarkosyndikalism före, under och efter inbördeskriget 1936-39 Lorenzo, César M. (författare) 443 s.

Spansk anarkosyndikalism före, under och efter inbördeskriget 1936-39.

 Av César M. Lorenzo.

Utgiven av Federativs förslag 1972 443 s.

Baksidestext: Den spanska syndikalismen är en unik företeelse i historien. Från sin uppkomst för hundra år sedan utvecklades den till en massrörelse, organiserad i den fackliga huvudorganisationen CNT. Årtiondens brutala förföljelser förmådde aldrig bryta rörelsens revolutionära kraft. Vid inbördeskrigets utbrott 1936 framträdde syndikalismen som den främsta av de krafter som bekämpade det fascistiska upproret. I stora delar av Spanien genomfördes en social revolution enligt syndikalistisk modell.

César M Lorenzo är en ung fransk historiker av spanskt ursprung som har ägnat den spanska syndikalismen och anarkismen ett grundligt studium och intensivt engagerat sig i de ideologiska och taktiska frågorna. Han slätar inte över problemen och hans analyser är ofta obarmhärtiga. Men boken mynnar ändå ut i en obetvinglig tro på syndikalismens djupa förankring hos det spanska folket och att den ofrånkomligen återuppstår.

Innehåll: Inledning, Syndikalismens uppkomst och utveckling fram till 1923, Inför de politiska realiteterna, Maktens sönderfall i Katalonien, Rådet för Aragonien, CNT och den baskiska regeringen, Maktsplittringen i södra och centrala regionerna, CNT går med i den republikanska regeringen, Varför CNT inträdde i den republikanska regeringen, Syndikalisternas korta samarbete med makten, Huvudetapperna i den frihetliga rörelsens utveckling efter maj 1937, CNT och regeringen Negrí­n, De första åren av exil och underjordisk kamp. Den stora schismen i CNT, Krisen i regeringen Giral. Kaos och mörker, Framtidsprognos, Förklaringar.

02 Syndikalismens uppkomst och utveckling fram till 1923

03 Inför de politiska realiteterna

04 Maktens sönderfall i Katalonien

05 Rådet för Aragonien

06 CNT och den baskiska regeringen

07 Maktsplittringen i södra och centrala regionerna

08 CNT går med i den republikanska regeringen

09 Varför CNT inträdde i den republikanska regeringen

10 Syndikalisternas korta samarbete med makten

11 Huvudetapperna i den frihetliga rörelsens utveckling efter maj 1937

12 CNT och regeringen Negrí­n

13 De första åren av exil och underjordisk kamp. Den stora schismen i CNT

14 Krisen i regeringen Giral. Kaos och mörker

15 Framtidsprognos