Lantarbetarnas kamp

Lantarbetarnas kamp : Allmänna synpunkter på lantarbetarnas betryckta tillvaro och orsakerna därtill, samt anvisning på sättet att komma därur  Albán, Eugen (författare) 64 s.

Allmänna synpunkter på lantarbetarnas betryckta tillvaro och orsakerna därtill, samt anvisning på sättet att komma därur.

Av Eugen Albán.

Utgiven av SAC 1920 64 s.

Innehåll: Inledning, De olika arbetargrupperna, Predikanter och statare, Kampen om den svenska jorden och den privatkapitalistiska och statskapitalistiska jordäganderättens utveckling - kort historik, Lantarbetarnas kamp för tillvaron - en översikt, Godsägarnas kamp mot arbetarna, Jordbrukets utveckling, Jordbrukets industrialisering, Om målet.