Avancerad sökning


PamelaO

Forum för medlemmar

Fackliga möten, ansikte mot ansikte, är viktigast. Men vi erbjuder också forum på nätet.

Du som medlem

Sektionen bygger på medlemmarnas ideella engagemang. Alla medlemmar är viktiga, från de mest drivande till de minst aktiva.

Sikte på framtiden

Nedan summeras hur vi avser att utveckla fackföreningen och inflytandet på Umeå campus.

DSC_0021 nr2

DSC_0021 3