Avancerad sökning


Människor i nöd

Människor i nöd : Det sexuella mörkrets offer Ottesen-Jensen, Elise (författare) 141 s.

Det sexuella mörkrets offer.

Av Elise Ottesen-Jensen.

Utgiven av Federativs förlag 1932 141 s.

Förord: Har du mod att en stilla natt vända ditt lyssnande öra ut mot det stora, fradgande människohavet, då skall du höra jämmer och kvidande, suckar och stönande, klagan och skri från tiotusenden, ja, hundratusenden av olyckliga, vilka offrats på den sexuella okunnighetens altare.

De människoöden, vilka här i alla anspråkslöshet framläggas för läsaren, äro blott droppar i detta lidandets mäktiga hav. Och kanhända förmår endast den, vilken personligen stått ansikte mot ansikte med varje enskild av dessa ödens förtäljare, till fullo fatta innebörden av deras nödrop.

Hur länge skola de lämnas kvar i okunnigheten?

Innehåll: En vardagshistoria, Dom utan föregående varning, En mors tragedi, På vidskepelsens altare, Ett öppet sår, Hon grät av glädje, Vispkvisten, Utan chans, Jag har dödat mitt barn!, Livets största under, Vad se´n, En rännstensunge, En självbefläckad, Hjälplös, Ett problem, Ett nödskri från ödemarken, Ett felsteg, En utväg som oftast är stängd.

Syndikalismen

Syndikalismen : dess uppkomst, idéinnehåll, förhållande till övriga samhällsåskådningar och förutsättningar Holmö, Rudolf (författare) 119 s.

Dess uppkomst, idéinnehåll, förhållande till övriga samhällsåskådningar och förutsättningar.

Av Rudolf Holmö.

Utgiven av Våra idéer 1954 119 s.

Innehåll: Förord, Den svenska syndikalismens grand lod man, Syndikalismens uppkomst: Bakgrunden, Försyndikalismen, "Syndikalismens fader", Syndikalismens förste teoretiker, Syndikalismens idéinnehåll: Ändamålet, Grunderna för syndikalismens idéinnehåll, Striden för rätten, Syndikalismens förhållande till övriga samhällsåskådningar: Fördelningsproblemet, Äganderätten, Styrelseproblemet, Några av syndikalismens oavvisliga förutsättningar: Syndikalismens partipolitiska oavhängighet, Den direkta aktionen och antimilitarismen, Genom träning och studier till färdighet, Sammanfattning.

Kontorstid (FO)

Bolsjevismen och den ekonomiska kamprörelsen

Bolsjevismen och den ekonomiska kamprörelsen Andersson, John (författare) 32 s.

Av John Andersson

Utgiven av SACs förlag 1920 32 s.

Innehåll: De ekonomiska organisationernas oberoende, Vänstersocialisternas ställning till de ekonomiska kamporganisationerna, Nya order från Moskva, Partipolitisk kamp, eller ekonomisk direkt aktion.