Avancerad sökning


Expeditionen

Tider för Gävle LS expedition, samt kontaktuppgifter.

Starta en sektion

Sektionen är ett forum och redskap för att agera tillsammans. Syftet är att skapa en bättre arbetsplats för alla anställda. Vi använder också den längre beteckningen "driftsektion". Det långsiktiga målet är att personalen ska överta driften av arbetsplatsen.

Avgifter

Gällande avgiftsklasser i Jönköpings LS:

IK Seminarium

gruppbild 2012

gruppbild 2012