Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Broschyrer, småskrifter och böcker / Författare / Rüdiger, Helmut / Federalismen

Federalismen

Federalismen två delar i en volym; Federalismen: Bidrag till en frihetens historia Rüdiger, Helmut (författare) Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria Bergkvist, Karl (författare) 678 s.

Två delar i en volym.

Utgiven av Federativs förlag 1947 678 s.

 1. Federalismen: Bidrag till en frihetens historia av Helmut Rüdiger
 2. Federalismen: I svensk självstyrelse- och folkrörelsehistoria av Karl Bergkvist

Från baksidestexten: Efter att under årtionden ha identifierat framsteg med mekanisk centralisation börjar man i dag diskutera nya former för självstyre och fri kooperation som grundval för lösningen av de politiska och ekonomiska problemen. Denna bok är avsedd att leverera material till debatten om dessa frågor.

I form av en idéhistorisk skiss framlägger FEDERALISMEN den anticentralistiska samhällsuppfattningen i dess olika förgreningar med tonvikt på en dokumentarisk framställning av de stora representanterna för den federalistiska idén, vars samhällskritiska tankar och konstruktiva förslag står i intimt samband med dagens idébrytningar.

Delen av Karl Bergkvist kan läsas här (Där finns även litteraturförteckning, författarregister och innehållsförteckning för den del Rüdiger skrivit.)

01 Skyddsomslag

Med baksidestext.

02 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

Av Helmut Rüdiger utgiven av Federativs förlag 1947.

Inledning 5

Från den direkta demokratin till den moderna staten

 • Antiken 19
 • Medeltiden 30
 • Den moderna staten 51

Politisk federalism i den nyare historien

 • Schweiz 63
 • Amerikas förenta stater 71
 • Latinamerika - Den panamerikanska idén 79
 • Det brittiska väldet 87
 • Österrike-Ungern 96
 • Spanien 105

03 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

Av Helmut Rüdiger utgiven av Federativs förlag 1947.

De moderna frihetsidéernas genombrott och utveckling

 • Naturrätten 121
 • Den atomistiska demokratin 131
 • Liberalismen 142
 • Manchesterläran 153
 • Liberalism och fria associationer 160
 • Liberal internationalism 166
 • Samhällsläran och den sociologiska statsiden 171
 • Den totala staten 184
 • Problemet Preussen-Tyskland 195
 • Nationalismen 212
 • Socialismen 228
 • Totalitära element inom socialismen 232

04 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

Av Helmut Rüdiger utgiven av Federativs förlag 1947.

De federalistiska idéerna

 • Fransk federalism före Proudhon 271
 • Pierre Joseph Proudhon 284
 • Federalistiska tendenser i det moderna Frankrike 302
 • Marx och Bakunin 321
 • Mikael Bakunins federalism 337
 • Den revolutionära syndikalismen 349
 • Francisco Pi y Margall 361
 • Frihetligt tänkande och federalistiska ansatser i Tyskland 368

05 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

Av Helmut Rüdiger utgiven av Federativs förlag 1947.

De federalistiska idéerna

 • Konstantin Frantz 388
 • Senare federalism i Tyskland 404
 • Rådsidén 422
 • Pluralismen 434
 • Gillesocialismen 454
 • Folkförbrödring och internationell socialism 458

Aktuell federalism

 • Uppror mot den auktoritära kollektivismen 475
 • Den centralistiskt-auktoritära socialismen och verkligheten 482
 • Federalistiska efterkrigsidéer i olika länder 490
 • Nya bidrag till frågan om internationell federalism 500