Hem / Sektioner / Umeå Universitets-sektion / Sektionen i handling

Sektionen i handling

Här följer ett axplock från verksamheten under åren 2006-2018. Alla medlemmar får en utförlig presentation av våra fackliga metoder på sektionens grundkurs.

Tillbaka till startsidan

Arbetsmiljö
Syndikalister vid Sveriges lantbruksuniversitet har bl.a. engagerat sig för en bättre arbetsmiljö i rollen som skyddsombud. Genom sektionens förhandlingar har syndikalister på naturvetarsidan vid Umeå universitet reagerat på s.k. sjuka hus och fått till stånd en flytt till nya byggnader.

Löner
Vid Umeå universitet har syndikalister tillsammans med kollegor i Saco-förbunden utmanat den individuella lönesättningen. Ett exempel är en grupp forskare som vägrade delta i individuella lönesamtal. De krävde skriftligt att alla i gruppen skulle få samma påslag. Kravet accepterades. Medan Saco hotade sina medlemmar med uteslutning, besökte vår sektion arbetsplatsen och gav forskargruppen ett inramat diplom.

Sektionen uppmuntrar doktorandmedlemmar att engagera sig i doktorandföreningar på institutions- och fakultetsnivå. Genom dessa föreningar har syndikalister bl.a. bevakat att prefekter höjer lönerna enligt doktorandstegen. Syndikalister har också initierat protester då ledningen för Umeå universitet i samarbete med representanter för Saco-förbunden försökte höja lönerna endast för Sacos-anslutna doktorander.

Stopp för sammanslagning
På institutionerna för Juridik och Statsvetenskap har syndikalister tillsammans med övriga kollegor vunnit långdragna konflikter. Denna personalgrupp satte stopp för en impopulär sammanslagning av institutionerna.

Byte av ledning
Personalen på Juridik förmådde också olämpliga chefer på institutionen och på samfak att avgå i förtid. Metoderna för påverkan var bl.a. namninsamlingar, öppen kritik av ledningen och bojkott av meningslösa möten. Personalen röstade fram en ny prefekt.

Striderna på Statsvetenskap och Juridik drevs inte av sektionen, men är exempel på kamp i syndikalistisk anda. De syndikalister som deltog använde sektionen som stöd och bollplank.

Förhandlingar
När sektionen förhandlar har berörda medlemmar alltid full insyn och kontroll. Medlemmarna formulerar kraven och avgör om arbetsgivarens bud ska godtas eller inte. Arbetsgivarsidan vill ofta påföra våra förhandlare tystnadsplikt, men det accepterar vi inte. Våra förhandlingar har rört bl.a. arbetsmiljö, lönerevisioner, uppsägningar, sjukskrivningar och omplaceringar.

Opinionsbildning
Facklig opinionsbildning är upptakten till konkret förändring. Stora förändringar föregås av tålmodigt opinionsarbete. 

Sektionen har bildat opinion beträffande individuell lönesättning, prefektstyret vid Umeå universitet, fördelningen av forskningsmedel och regeringens angrepp på a-kassorna år 2006. Opinionsbildningen har innefattat affischer, flygblad, öppna diskussionsmöten, stående manifestation och inlägg i arbetsgivartidningen Aktum.

Den fackliga opinionsbildningen går ut på att uttrycka och forma de allmänna attityderna i en eller flera personalgrupper. När den kollektiva attityden i en viss fråga växer sig tillräckligt stark, inställer sig också beredskapen att omsätta attityden i kollektiv handling. Då kan personalen åstadkomma stora förändringar. Ibland kan den artikulerade attityden vara tillräcklig för att ledningen ska godta personalens förslag. Andra gånger krävs ytterligare påtryckningar.

En prioriterad fråga för vår sektion är att stärka opinionen mot individuell lönesättning och att genomdriva en alltmer solidarisk lönesättning. Det är ett pågående arbete.

Du kan läsa om fler exempel på vad syndikalister har uppnått i andra branscher på SAC:s hemsida.

Gå vidare till Sikte på framtiden

Tillbaka till startsidan