Hem / Sektioner / Umeå Universitets-sektion / Nyheter & uttalanden / Våra mål och satsningar 2019

Våra mål och satsningar 2019

.

Tillbaka till startsidan

Sektionens uppgift är att bygga en facklig rörelse på Umeå campus och mobilisera kollektiv kamp och förhandlingar. Dessa strävanden ska under året främjas genom agitation, studier och förbättrad medlemskontakt.

Under 2019 agiterar sektionen i form av bl.a. bokbord och utdelning av flygblad i anställdas brevfack. Ett syfte är medlemsvärvning. Ett annat syfte är att bilda opinion mot individuell lönesättning. Redan innan årsmötet 2019 hade vi täckt alla brevfack i Humhuset och Beteendevetarhuset. I förlängningen avser vi att täcka Umeå universitet, SLU och företagen på campus.

På studiefronten erbjuds alla nya medlemmar ett ”introfika” och en facklig grundkurs. En förutsättning för att få sektionens fackliga stöd är att man har avverkat grundkursen. Påbyggnadskurser i olika ämnen arrangeras tillsammans med Umeå LS.

Den viktigaste medlemskontakten är ”fysiska träffar” på lunchträffar, medlemsmöten, kurser etc. Sektionen erbjuder även en digital mötesplats via SAC:s nätforum. Under året kommer sektionens förtroendevalda också att göra pappersutskick och rundringningar till medlemmarna.

Syftet med sektionens kollektiva kamp och förhandlingar är att förbättra villkoren för oss medlemmar och våra kollegor eller studiekamrater. Fokus läggs på kampen för en solidarisk lönesättning. Det är temat för ett medlemsmöte under våren och ett möte under hösten. Sektionen har tryckt ett häfte och ett flygblad om lönesättningen, som PDF här:
https://www.sac.se/Sektioner/Ume%C3%A5-Universitets-sektion/Flygblad-foldrar

Det ovan sagda är en summering av årets verksamhetsplan. Medlemmar kan öppna hela planen här. De ansvariga för planens genomförande är sektionens styrelse, agitationskommitté och förhandlingskommitté. Verksamheten bygger dock på aktiva gräsrötter. Häng med!

Tillbaka till startsidan

Related content

Comments

Log in or create a user account to comment.