Hem / Sektioner / Umeå Universitets-sektion / Fackligt stöd

Fackligt stöd

Sektionens syfte är att skapa en bättre arbetsplats för alla. Genom sektionen får alla medlemmar stöd att driva frågor tillsammans med sina kollegor.

Tillbaka till startsidan

Lyft frågan
En förutsättning för att få sektionens stöd i en sakfråga är att man har avverkat vår fackliga grundkurs. Ett bra sätt att lyfta en sakfråga är att besöka sektionens lunchträffar. Dessa hålls varje onsdag kl 12.00 i Förvaltningshusets matsal, markplanet.

Om ett ärende är känsligt kan berörda medlemmar stämma träff med sektionens förtroendevalda. Beslut om att sektionen ska backa upp dig och dina kollegor tas av de förtroendevalda eller av medlemsmötet. Berörda medlemmar har ett avgörande inflytande över vilka krav som ska drivas och vilka metoder för påverkan som ska användas.

Driv frågan
Medlemmar får hjälp med att sätta sig in i den aktuella sakfrågan, samla fler berörda kollegor, utarbeta en lämplig taktik och skrida till verket. De berörda medlemmarna kan begära stöd av sektionens förtroendevalda och av övriga medlemmar. Stödet kan bestå av t.ex. hjälp att informera fler kollegor, orientering i juridik och kollektivavtal, förhandling och organisering av stridsåtgärder. 

Sektionen beslutar
Sektionens förtroendevalda eller medlemsmötet beslutar vilka ärenden som ska drivas. Beslut tas genom absolut majoritet. Ett förslag godtas om det får mer än 50 procent av de avgivna rösterna. Det innebär att alla medlemmar har rätt att föreslå ett ärende och be om facklig stöd, men det finns ingen automatisk rätt till stöd i varje föreslaget ärende.  Sektionen kan besluta att inte driva ett ärende av prioriteringsskäl, taktiska skäl eller principiella skäl.

Hantering av ärenden
Om många ärenden drivs samtidigt kan vi tvingas prioritera resurserna. En föreslagen taktik kan bedömas som fruktlös eller negativ för sektionens anseende. Ett exempel på principiella skäl är att vi inte driver lönekrav för anställda som tjänar 50 000 kr eller mer i månaden. 

Vår ambition är att alla ärenden som sektionen driver ska gynna den berörda personalgruppen. I ärenden som endast berör en individ är ambitionen att driva ärendet så att det stärker förtroendet för syndikalisterna på campus.

En sektion i utveckling 
Nyttan i medlemskapet ökar i takt med att fler medlemmar blir aktiva och genomgår fackliga utbildningar. Genom att agera tillsammans och ständigt lära oss mer, flyttar vi fram positionerna på arbetsplatserna.

Gå vidare till Du som medlem

Tillbaka till startsidan