Hem / Så funkar det / Förhandling / Introduktion till Förhandling

Introduktion till Förhandling

Förhandling är en metod för att lösa tvister. Man förhandlar när den ena parten begärt förhandling och båda parter finner intresse i att förhandla om en viss fråga. Eftersom det nuförtiden är skadeståndsgrundande att vägra förhandla, brukar det räcka med att den ena parten begär förhandling för att den ska bli av.

En förhandlingslösning förutsätter, inte alltid men oftast, någon form av kompromisser. En förhandlingslösning är någon form av win-win situation, där vi t.ex. får igenom våra krav och arbetsköparen får social fred. Om man inte lyckas enas om en lösning så skiljs man i oenighet.

Förhandla är både lätt och svårt. Den kompetens som krävs av en förhandlare är att denne klarar av att argumentera för vår sak och kan hantera situationen rent socialt vid förhandlingsbordet. Det är bra om man inte är konflikträdd. Men man behöver inte kunna någon arbetsrätt, även om det naturligtvis ger en viss fördel. Alla som ska förhandla gör på samma sätt, man läser in sig på frågan. Så ett absolut krav är att en person som ska förhandla måste kunna läsa och vilja läsa det som krävs för att vinna. En annan fördel är att desto mer man förhandlar, desto duktigare blir man på det och det går snabbt att bli erfaren.

En förhandlingssituation kännetecknas av konflikt eller samförstånd. Samförstånd brukar gynna arbetsköparen och innebär oftast att facket gör som arbetsgivaren vill ha det. Det är nästan alltid så att den part som är mest konfliktinriktad har initiativet och därigenom en fördel. Den part som är bäst förberedd får också en fördel, och det brukar finnas ett samband mellan dessa två.

En förhandling kan vara offensiv (proaktiv) eller defensiv (reaktiv). När vi försvarar oss mot angrepp från arbetsköparen så förhandlar vi utifrån en defensiv position, arbetsköparen är den angripande parten och har initiativet. En seger i det fallet för oss betyder för det mesta bara att vi avvärjt ett angrepp, eller att arbetsköparen får som han/hon vill men att det kostar lite mer än han/hon ursprungligen tänkt sig. En offensiv förhandling inträffar först när vi försöker flytta fram våra positioner och begär en förhandling utan att först vara utsatta för ett angrepp.

Läs även:
Förhandlingsrätten
Förberedelser inför förhandling
Förhandlingen, steg för steg
Förhandlingsprotokoll
Tips och trix

Related content