Hem / Så funkar det / Förhandling / Förhandlingsrätten

Förhandlingsrätten

Vi har de rättigheter vi tar oss. Du kommer aldrig få något gratis. Glöm aldrig det.

Förhandlingssituationen förändrades radikalt när MBL kom 1976. Helt plötsligt var fackets rätt till förhandling med arbetsköparen inskriven i lagen. Före MBL hade förhandlingssituationen varit helt oreglerad.

Förhandlingsrätten enligt MBL ger oss dock bara rätt att få tid med arbetsköparen vid ett förhandlingsbord. Att komma överens och uppnå en uppgörelse fungerar fortfarande på precis samma sätt som tidigare. Kan vi inte sätta press på arbetsköparen så saknar denne incitament att gå oss tillmötes och kommer då naturligtvis vara ointresserad av att göra upp med oss. Förhandlingsrätten i sig är alltså helt tandlös.

I MBL § 10 finner du följande formulering: "Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren."

Enskilda individer har ingen förhandlingsrätt, utan denna rätt tillfaller facket (arbetstagarorganisationen).

MBL § 10 ger alla arbetstagarorganisationer möjlighet att kräva en förhandling med arbetsköparen. Om arbetsköparen vägrar förhandla så är det förhandlingsvägran och är skadeståndsgrundande, dvs vi kan begära skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten.

Läs även:
Intro till Förhandling
Förberedelser inför förhandling
Förhandlingen, steg för steg
Förhandlingsprotokoll
Tips och trix

Related content