Hem / Om SAC / Styrdokument

Styrdokument

Här hittar du stadgar, principförklaring, fackligt program etc.

Stadgar för SAC:s branschfederationer.

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022.

Stadgarna definierar federationernas ändamål och uppgifter samt reglerar styrning, befogenheter, med mera.

SAC:s organisationsplan

Antagna av SAC:s 29:e kongress med ändringar från SAC:s 31:a kongress 2015.

SAC:s organisationsplan avhandlar de olika principerna som organisationsinstanser byggs på, under vilka former organisationen ter sig och vilka federationer SAC strävar efter att bygga.

SAC:s taktikuttalande

Antagna av SAC:s 29:e kongress 2009

Taktikuttalandet talar om SAC:s taktiker, strategier och förhållning till arbetsplatskonflikter.