Hem / Om SAC / Organisation / Samarbeten / Internationellt

Internationellt

Rödsvarta koordinationen

SAC är medlemsorganisation i Rödsvarta Koordinationen (RSK) som är ett nätverk som samlar syndikalistiska och frihetliga fackföreningar i Europa. RSK:s intention är att samordna aktioner i linje med den självorganiserade, syndikalistiska och federalistiska arbetarrörelsen, samt utbyta information och bygga analyser och projekt för stärka självorganiseringen bland arbetare. Cirka en gång om året hålls konferenser som organisationerna turas om att anordna. Därtill bjuds fackföreningarna in på varandras kongresser. RSK består av grekiska ESE, spanska CGT och Solidaridad Obrera, franska CNT-F, polska IP och italienska USI.

Besök RSK:s hemsida.

I övrig finns det flera internationella samarbeten på lokal nivå; vänd dig till din LS för mer information.