Hem / Om SAC / Organisation / Geografisk

Geografisk organisering

Om SAC:s geografiska organisering

De olika geografiska instanserna inom SAC syftar huvudsakligen till att understödja branschorganiseringen och överbrygga glappet mellan branscher för att skapa sammanhållning och solidaritet. När det råder brist på syndikalistisk branschorganisering har LS och SAC facklig och juridisk kompetens för att hjälp dig i arbetslivet. De geografiska instanserna anordnar även studier och utbildningar där medlemmar lär sig om organisering, agitation, juridik och förhandling, med mera.

Lokala samorganisationer (LS)

En lokal knutpunkt för den syndikalistiska verksamheten