Hem / Om SAC / Organisation / Branschvis / Syndikat

Syndikat

En lokal syndikalistisk branschorganisation

Vad är ett syndikat?

Ett syndikat är en självständig branschorganisation som samlar driftsektioner för samordning, kunskaps- och informationsutjämning, rättshjälp, agitation, med mera. Syndikatets primära uppgift är att verka för att bilda fler driftsektioner inom syndikatets bransch. Syndikatet handlägger frågor av gemensamt intresse för den kategori av arbetare som syndikatet organiserar. Vanligtvis är syndikatets upptagningsområde den ort som syndikatet är beläget i. I syndikatets styrelse ingår minst en representant för varje anslutet LS och driftsektion.

Tanken med syndikaten är att samla flera arbetsplatser för att gemensamt kämpa för bättre villkor inom hela sin bransch och för att samorganisera sina kampanjer och aktioner. Att samorganisera på detta sätt skapar sammanhållning mellan arbetsplatser och ger en större slagkraft för våra gemensamma krav. Även om en driftsektion uppnår en förbättring av sina villkor på sin arbetsplats, så måste hela branschen flytta fram sina positioner för att säkerställa sin seger. Annars riskerar kampen att gå förlorad till arbetsköpare som håller nere sina anställda i sämre villkor, och på så vis kan spela ut arbetsplatser mot varandra. Sammanfattat måste en seger för en, vara en seger för alla.

Om det inte finns ett aktivt syndikat för en viss bransch på orten, så tillfaller vanligtvis inkomna fackliga ärenden LS med tillhörande förhandlingskommitté. Det finns fog till att starta ett syndikat när det finns flera driftsektioner inom samma bransch som kan dra nytta av samordning och ökad agitation inom branschen.

Starta ett syndikat

Att starta ett syndikat kan vara startskottet för en bredare facklig rörelse inom din bransch och har en stor potential att kunna driva större frågor och vinna större segrar. Läs handboken för uppstart av syndikat och anta stadgar. Kontakta din LS och andra närliggande syndikat för råd och stöd när ni startar upp.

[Läs om hur du startar ett syndikat]
[Läs grundstadgar för syndikat]

Handbok för uppstart av syndikat

Malmö LS handbok för uppstart av syndikat