Hem / Om SAC / Organisation / Branschvis / Driftsektion

Driftsektion

Det mest grundläggande fundamentet i SAC — en syndikalistisk fackklubb på jobbet

Bestäm själv!

Vad är en driftsektion?

En driftsektion är en lokal syndikalistisk fackförening och startas av tre eller fler medlemmar på samma arbetsplats eller flera arbetsplatser med samma arbetsköpare och samlar alla arbetare oavsett yrke, avdelning eller anställningsavtal. Driftsektionen är ett verktyg för att tillvarata våra gemensamma intressen som arbetare på jobbet, när driftsektionen startas ger den oss rätt att själva inleda förhandlingar, vidta stridsåtgärder och teckna avtal.

Varför är driftsektioner bra?

Företag och kommuner bryter mot arbetslagar och avtal hela tiden, och ofta går det ostraffat och får fortgå om ingen säger ifrån. Är det dessutom så att ingen känner till lagarna eller avtalen, så är det helt omöjligt för någon att kunna säga ifrån. Det finns ingen arbetspolis som ser till att allt går rätt till – ingen annan än arbetarna själva kommer försvara arbetarnas rättigheter. Vi kan inte förlita oss på företagens välvilja när vi har olika intressen; där arbetstagarna vill ha en trygg miljö, inflytande och så bra villkor som möjligt, medan arbetsköparna vill hålla nere kostnaderna, behålla ledningens och aktieägarnas envälde och öka avkastningen så mycket som möjligt. Arbetarna måste lära sig och känna till sina rättigheter och gemensamt stå upp och försvara dem. Bara för att prova vårt påstående kan du kolla dina avtal och lagar och se efter om din arbetsplats följer allt som dem ska!

Den som själv någon gång konfronterat ledningen och krävt åtgärder som inneburit en kostnad har oftast erfarenhet av ledningens ovilja och nonchalans, och i värsta fall mött repressalier. Därför är det viktigt att vara flera; dels för att stötta varandra och dels för att flera sätter större press bakom kraven. Det är då fördelaktigt att ha en driftsektion eftersom det innebär större rättigheter och fungerar som en bra knutpunkt för facklig organisering. Driftsektionen äger rätt till att varsla om stridsåtgärder (strejk, blockad, o.s.v.), rätt att kräva skadestånd vid felaktigheter, kräva förhandling enligt MBL §10 och teckna avtal; rättigheter enskilda arbetare inte har.

Det finns nästan alltid problem på jobbet som inte pratas om eller syns. Den individuella lönesättningen kanske är orimlig och orättvis, kanske lastas vissa med extra uppgifter utan att få något för det eller så är arbetsredskapen oergonomiska. Driftsektionen kan användas som ett redskap för att kartlägga och synliggöra förhållandena på arbetsplatsen och därmed formulera problem och lösningar som annars inte hade kommit upp till ytan. Eller så är allt frid och fröjd, då kanske det är dags att arbeta för en arbetstidsförkortning? Bara arbetarna i driftsektionen vet bäst vilka problemen är och hur de ska lösas.

Hur gör jag?

Att starta en driftsektion är enkelt och skulle kunna göras på en kafferast om ni så ville, men kolla med din LS först om det finns några fler syndikalister på ditt jobb eller om det redan finns en driftsektion där!

Följ länken för handfasta tips för att komma igång.
[Starta en driftsektion!] (Kräver inloggning)

[Läs grundstadgarna till Driftsektioner]
[Läs SAC:s organisationsplan]