Hem / Om SAC / Organisation / Branschvis

Branschvis organisering

Om SAC:s branschorganisering

SAC:s uppdelning av branscher sker i åtta avsnitt med underkategorier. En arbetsplats tillhör alltid en och endast en bransch och vi organiserar arbetsplatsen därefter som en enhet. Att dela upp och splittra arbetare i olika förbund och klubbar på en och samma arbetsplats – så som de flesta fackförbund gör – gynnar enbart arbetsköparna och försvagar arbetarkollektivet genom att underblåsa konkurrens och yrkesegoism. Istället vill vi föra en gemensam kamp för gemensamma intressen.

SAC byggs på federalistiska principer som kan sammanfattas med att de som berörs av ett beslut ska fatta beslutet. Därför byggs SAC på självständiga organisationsinstanser med rätt att fatta beslut i sina egna angelägenheter så vida det inte strider mot gemensamt fattade beslut. Till exempel innebär det att arbetarna i en driftsektion själva kan besluta om strejk och själva godkänner en uppgörelse med motparten. Det finns ingen instans över de berörda medlemmarna som kan fatta sådana beslut åt dem.

SAC:s styrka ligger i medlemmarnas egen aktivitet som finns på golvet – inte från anställda företrädare, jurister eller fackets passivitet. Den största styrkan finns hos aktiva och självorganiserade arbetarkollektiv ute på arbetsplatserna. Enligt SAC är de så kallade amatörerna de verkliga experterna, eftersom de på golvet bäst känner sin situation och vet vad som behöver göras. SAC stödjer arbetarkollektivets kamp – inte styr den.

SAC:s ombud har begränsade och återkallbara mandat. När man på en arbetsplats utser ombud, så är grundregeln att ombuden inte har rätt att ingå överenskommelser med arbetsköparen, ifall de inte uttryckligen fått ett sådant mandat. Alla förslag till uppgörelser ska tas genom allmän omröstning bland alla berörda medlemmar.

På dessa grunder bygger SAC sin branschorganisering – allt för att möjliggöra en medlemsdemokratisk, solidarisk och stridbar struktur.

Tillsammans är vi starka

De åtta olika branscherna definieras i SAC:s organisationsplan.
[Läs mer om SAC:s organisationsplan]
[Läs mer om SAC:S fackliga program]

1. Utbildningsfederationen 2. Social- och Vårdfederationen 3. Handel- och Servicefederationen 4. Industrifederationen
1.1. Förskola
1.2. Fritids
1.3. Grundskola
1.4. Gymnasium och komvux
1.5. Övriga inom utbildningssektorn
1.6. Studerande
2.1. Vårdarbete (sjukhus, vårdcentral etc)
2.2. Omsorgsarbete
2.3. Socialt arbete
2.4. Personlig assistans
2.5. Övrig vård och omsorg
3.1. Handel
3.2. Hotell
3.3. Restaurang
3.4. Fastighetsskötsel
3.5. Städ
3.6. Turism
3.7. Mäklare
3.8. Föreningsanställda
4.1. Tillverkning-, process-, och sammansättningsindustri
4.2. Livsmedelsindustri
4.3. Jordbruk
4.4. Gruv
4.5. Skog
4.6. Trä- och pappersindustri
5. Transportfederationen 6. Byggfederationen 7. Kultur- och Mediefederationen 8. Kommunal- och Statsanställdas federation
5.1. Järnväg
5.2. Spårvagn
5.3. Tunnelbana
5.4. Åkerier
5.5. Buss
5.6. Taxi
5.7. Sjöfart
5.8. Flyg och flygplats
5.9. Post
5.10. Terminal- och lagerarbete
6.1. Byggarbete
6.2. Elektriker
6.3. Snickare
6.4. Målare
6.5. VVS och kyl
6.6. Byggnadsställningar
6.7. Övriga hantverk
6.8. Anläggning
6.9. Sanering
6.10. Energi och vatten
7.1. Tele- och datakommunikation
7.2. Media (TV, pressen)
7.3. IT
7.4. Reklam
7.5. Tryckeri
7.6. Museum
7.7. Teater
7.8. Övrig kulturverksamhet
8.1 Brandförsvaret
8.2 Parkförvaltningen
8.3 Övriga kommunanställda
8.4 Övriga statsanställda

Driftsektion

Det mest grundläggande fundamentet i SAC — en syndikalistisk fackklubb på jobbet

Federation

En landsomfattande syndikalistisk branschsammanslutning

Syndikat

En lokal syndikalistisk branschorganisation