Hem / Om SAC / Historik / Bibliografier

Bibliografier

Litteratur, tidskrifter, artiklar och uppsatser utgivna på svenska om SAC, syndikalismen och den frihetliga socialismen.

Bibliografin har enbart svenskspråkiga trycksaker utgivning på andra språk redovisas inte. Svenskspråkig utgivning i andra länder redovisas enbart om syftet med publikationen var att sprida den i Sverige.

De flesta titlar går att hitta på Libris som ger information om vilka bibliotek som har titeln. Vad gäller organisationstryck från SAC så går de endast i ett fåtal fall att hitta via Libris, sök istället på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks databas Kata

I de fall där titeln är en länk kan ni ladda hem hela eller delar av skriften från vårt filarkiv eller i ett fåtal fall andra filarkiv.

Detta är ett pågående projekt som kan innehålla fel, tex en bok som är tryckt på Tr.AB Federativ anges vara utgiven av Federativs förlag trots att så inte är fallet. Bibliografin kompletteras allteftersom.

Bibliografi över böcker och broschyrer

All utgivning från Federativs förlag, SAC, Axel Holmström och bokförlaget Brand kronologiskt. Dessutom utgivning från andra förlag och organisationer som har eller har haft relevans för den syndikalistiska och frihetligt socialistiska rörelsen i Sverige.

Bibliografi över periodiska organisationstryck

Kongresstryck, verksamhetsberättelser, stadgar och annat periodiskt organisationstryck från SAC, SAC:s federationer och distrikt, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Syndikalistiska kvinnoförbundet och Sverges ungsocialistiska förbund.

Även information om viktigare organisationsmaterial som ej är trycksaker men som kan vara av intresse för många historiskt intresserade.

Bibliografi över tidningar och tidskrifter

Periodiskt utkommande tidningar och tidskrifter.

Bibliografi över uppsatser

Uppsatser om SAC och syndikalism kronologiskt 1940-2014

Författarbibliografier

Information om bokutgivning och artiklar mm från utvalda författare.

Signaturer och pseudonymer

 Använda av medarbetare och skribenter i syndikalistisk och ungsocialistisk press och bokutgivning.

Ämnesbibliografier

Förteckningar av litteratur inom skilda ämnen.