Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Uppsatser

Uppsatser

Syndikalisme som alternativ social entreprenørskabsdiskurs

– en kritisk analyse af entreprenørskabsdiskursen
i Sveriges Arbetares Centralorganisation

Af Bjarke Friborg
Vejleder: Lars Hulgård
Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter, december 2013

Nedžad Mešić: Negotiating Solidarity

Collective Actions for Precarious Migrant
Workers’ Rights in Sweden

Linköping Studies in Arts and Science No. 707
Department of Social and Welfare Studies 2017

Syndikalismens politiska idéer

Av Per-Olof Hansson Statsvetenskapliga proseminariet Stockholms högskola okänt år sent 1940-tal 24 s.

De handskrivna noteringarna på sidorna 2 – 4 är gjorda av Verner Stålberg.

Sundbybergs rebeller

Sundbybergs rebeller – syndikalismen i Sundbyberg 1910-1920

Uppsats av Per Lindblom ht 1998. Ekonomisk historiska institutionen,
Stockholms universitet

Papper åt alla!

En diskussion om post- och transnationalitet i dialog med den spanska sociala rörelsen för papperslösa migranters rättigheter. Magisteruppsats/fjärdetermins uppsats, av Maja Sager, 2004, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet.

"Den här klasskampen tar aldrig slut"

Den svenska fackföreningsrörelsen och förekomsten av dokumentslösa arbetare - fackliga strategier inför en globaliserad värld. Påbyggnadskurs, HT 2004 av Sofia Kalpazidou.

Anarki i historien

Tendenser inom anarkistisk historieskrivning C-uppsats av Torsten Feurstein Ventileringsdatum: 050526 Historiska institutionen Uppsala universitet.

FCO De Fackliga Centralorganisationerna från opposition till instrument för LOkal kontroll 1925-1945

Magisteruppsats av Torsten Feurstein Ventileringsdatum: 080213 Handledare: Lars M Andersson Examinator: Gudrun Andersson Historiska institutionen Uppsala universitet.

Facklig idé och taktik inom svensk syndikalism 1910-1953

Av Edström, Mauritz Seminarium i socialpolitik, VT 1954 Stockholms universitet.

Facklig idé och taktik inom svensk syndikalism 1910-1953 Edstrom.pdf 3,72 MB