Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Tidningsarkiv / Tidningar och tidskrifter utgivna av SAC och IAA / Syndikalisten [1995]

Syndikalisten [1995]

Från revolution till diktatur till borgerlig demokrati

I höst fyller SACs spanska systerorganisa- tion CGT (CNT) 100 år. Syndikalisten åkte till anarkismens huvudstad Barcelona för att kolla hur CGT mår idag. Vi sökte upp Rafael Iniesta, sekreterare för Barcelona LS, för ett samtal om organisationens dramatiska historia och den anarkistiska traditionens fortlevnad.

Av Per Lindblom ur Syndikalisten nr 5 2010.

Konsten att dressera arbetskraften

På handelshögskolor och universitet runt om i Sverige och övriga världen lärs det ut teorier om och forskas det kring s k organisationsteori, d v s hur man på lönsammaste och effektivaste sätt organiserar arbetskraften inom ett företag.

Revolution eller evolution?

Magnus Jerlström ur Syndikalisten nr 1-2/1999 s 3-4.

SAC och IAA

Av Magnus Jerlström ur Syndikalisten nr 10 1996.

Undersökning av arbetsplatsen

För att hitta möjligheter till kamp – Arbetsorganisation och samverkan

Undersökning av arbetsplatsen – ett formulär

För att hitta möjligheter till kamp och göra en handlingsplan