Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Styrdokument / Stadgar / SACs stadgar [2009]

SACs stadgar [2009]

Här hittar du stadgar, principförklaring, fackligt program etc gällande under SAC:s 29:e kongressperiod.

Stadgar för LS

Med ändringar antagna på SAC:s 29:e kongress 2009

Tillägg till dessa grundstadgar kan göras i Lokala Samorganisationer med hänsyn till de olika platsernas förhållanden. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC: s grundstadgar och allmänna principer.

Stadgar för den gemensamma stridsfonden

Med ändringar antagna på SAC:s 29:e kongress 2009

Stadgar för Syndikaten

Med ändringar antagna på SAC:s 29:e kongress 2009

Tillägg till dessa grundstadgar kan göras. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC: s grundstadgar och allmänna principer.

Tidningsuttalande för SAC:s tidning Arbetaren

Antaget av SAC:s 29:e kongress 2009

SAC:s Principförklaring

Antaget av SAC:s 29:e kongress 2009

Fackligt program för SAC-Syndikalisterna

Antaget på SACs 28:e kongress 2006.

Stadgar för Sveriges Arbetares Centralorganisation

Med ändringar antagna på SAC:s 29:e kongress 2009

Stadgar för distrikten

Nu gällande stadga för distrikten.

Stadgar för branschorganisationer, federationer och samarbetskommitéer

Med ändringar antagna på SAC:s kongress 2009

Nu gällande stadga för federationerna.

SAC:s organisationsplan

Antagen av SAC:s 29:e kongress 2009