Hem / LS / Uppsala / Texter och bilder

Texter och bilder

Här samlas texter som produceras av Uppsala LS. Det kan handla om informationskampanjer, intressanta flygblad du kan skriva ut och ta med till jobbet eller annat som vi tror kommer att vara användbart.

Affisch

Affisch - om ni vill ha några exemplar för extern spridning så kontakta LS

Affisch Affisch.pdf 125,97 kB

Alla som arbetar

En text om facklig organisering med fokus på alla arbetares organisering; med eller utan papper och anställningskontrakt.

Höst - flygblad

Ett flygblad att skriva ut och sätta på anslagstavlan när oktober börjar närma sig.

Höst - flygblad host2.pdf 156,94 kB

Remissyttrande angående utmanarrätt i Uppsala kommun

Bakgrund: 2007 införde Uppsala kommun utmanarrätt på all kommunal verksamhet. Kommunen beskriver det som att " den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta". Redan nu kan man se konsekvenserna av denna i praktiken personalfientliga politik, en utveckling Uppsala LS varnade för redan i sitt remissvar.